Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet af femtonhundratalet jemte öfversigt af svenska krighistoriens vigtigaste händelser under samma tid

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)